TMA

TMA (Truck Mounted Attenuator) är en lastbilsmonterad krockkudde baktill på fordonet, som vid en påkörning ska minimera skadorna. Detta för att skydda trafikanter och de som arbetar på vägarna.

Våra TMA-bilar används som skydd vid alla typer av vägarbeten, både stora och små, fasta och rörliga. Vi är med och bygger förbifart Stockholm, där vi har 10 TMA-bilar som stänger av E4 Häggvik för sprängning kl 10 och kl 14 dagligen.

Jourverksamhet

Björn Wallin Transport AB har tillhandahållit TMA-bilar sedan 2001 och har även jourverksamhet 24/7 sedan 2012 i Stockholm, Uppsala och Mälardalen. Dessa bilar utför alla typer av akutjobb, till exempel: Bärgning, däck reparation, service arbeten och även utryckning vid olyckor.

Utrustning

Skyltningen ska enligt Trafikverket vara av typen särskild varningsanordning X6-4 Bärgning. Denna skyltning finns idag på alla företagets TMA-bilar. Ledskyltarna till våra TMA-bilar kan programmeras med hundratals budskap som vägmärken för vägarbete och liknande.

Alla företagets TMA-skyltar och TMA-kuddar kommer från Vicky Teknik AB.

Bokning

Jour TMA-bil för bärgning: 070-471 10 82
Övrigt TMA-bil: 070-896 20 48
Övriga bilar: 08-400 16 401

Bokning på mail: boka@bwt.se